Kadencja 2014-2018

(1092) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wyrównania wszystkich dróg gminnych w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości