Kadencja 2014-2018

(1091) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie załatania dziury w asfalcie na wyjeździe z ul. Arciszewskiego w Rogalinie na drogę wojewódzką 431.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości