Kadencja 2014-2018

(1090) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie odnowienia figurki znajdującej się w Rogalinie przy ul. Poznańskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości