Kadencja 2014-2018

(1089) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie podziału Gminy Mosina na okręgi wyborcze.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości