Kadencja 2014-2018

(1088) Zapytanie radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie zasadności wypłacania diety sołtysowi wsi Czapury za zarządzanie świetlicą wiejską w Czapurach w kontekście już ponoszonych wydatków n

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości