Kadencja 2014-2018

(1086) Wniosek radnego Dominika Michalaka dotyczący opracowania harmonogramu profilowania dróg gruntowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości