Kadencja 2014-2018

(1085) Wniosek radnego Dominika Michalaka dotyczący podjęcia konsultacji w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących wł

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości