Kadencja 2014-2018

(1084) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wycięcia zarośli oraz utrzymania porządku na działkach w okolicy ul. Wagnera/Górskiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości