Kadencja 2014-2018

(1083) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie utrzymania porządku w okolicach budynku przy ul. Wawrzyniaka oraz na terenie miasta i gminy.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości