Kadencja 2014-2018

(1082) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wyrównania i utwardzenia części drogi do działki 46/6 w Dymaczewie Nowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości