Kadencja 2014-2018

(1081) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza przekazania korespondencji Burmistrza Gminy Mosina z Komisarzem Wyborczym w zakresie ustalania podziału gminy na okręgi.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załączniki.pdf

Lista wiadomości