Kadencja 2014-2018

(1080) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedstawienia danych ze spisu wyborców i meldunków.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Modyfikacja wniosku.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości