Kadencja 2014-2018

(1079) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ilości, lokalizacji oraz obsługi kamer monitoringu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości