Kadencja 2014-2018

(1078) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przedłużenia kursu autobusu nr 692.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości