Kadencja 2014-2018

(1077) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie utwardzenia tłuczniem części ul. Chopina i ul. Świerkowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości