Kadencja 2014-2018

(1076) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie przeniesienia placu zabaw przy ul. Czajkowskiego z działki 499/6 na działkę 499/5.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości