Kadencja 2014-2018

(1075) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie zakupu flag Mosiny dla mieszkańców.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości