Kadencja 2014-2018

(1074) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie aktualnego wykazu ulic z ważną dokumentacją projektową.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości