Kadencja 2014-2018

(1073) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie ugody zawartej przez Gminę Mosina ze spółką Medicomplex oraz określenie zakresu i terminu rozpoczęcia prac adaptacyjnych w budynku przy


Lista wiadomości