Kadencja 2014-2018

(1072) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie koncepcji skateparku przy ul. Harcerskiej wykonanej w 2010 roku.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości