Kadencja 2014-2018

(1071) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie odstąpienia od przekazania Parafii w Czapurach działki 50/8 i 50/9 oraz przygotowania planu zagospodarowania tego terenu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Ponowiony wniosek.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości