Kadencja 2014-2018

(1070) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie utwardzenia tłuczniem ul. Radosnej i ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości