Kadencja 2014-2018

(1069) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi w Dymaczewie Nowym; podania informacji na temat projektowania ul. Wodziczki i ul. Ogrodowej w Krosinku oraz na te

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości