Kadencja 2014-2018

(1068) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki o nr ewid. 2700/82 przy ul. Strzeleckiej.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości