Kadencja 2014-2018

(1067) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sieci wodociągowej na terenach sołectw: Rogalin, Świątniki, Mieczewo i Radzewice.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości