Kadencja 2014-2018

(1066) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie nakładów finansowych poniesionych na utrzymanie budynku po ośrodku zdrowia przy ul. Dworcowej w Mosinie.


Lista wiadomości