Kadencja 2014-2018

(1065) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie udostępnienia raportu o sanitacji i zwodociągowaniu terenów wiejskich.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości