Kadencja 2014-2018

(1064) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie przycięcia drzew przy ul. Skrajnej w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości