Kadencja 2014-2018

(1063) Zapytania radnej Wiesławy Mani w sprawie projektu budowy tzw. Czerwonki.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości