Kadencja 2014-2018

(1062) Wniosek radnej Wiesławy Mani w sprawie zamontowania lustra widoczności na ul. Piaskowej, przy wyjeździe z ul. Jana Cybisa.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości