Kadencja 2014-2018

(1061) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie profilowania i tłuczniowania dróg gruntowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości