Kadencja 2014-2018

(1060) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie koncepcji zagospodarowania glinianek i terenów przyległych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości