Kadencja 2014-2018

(1059) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie przyspieszenia prac związanych z projektowaniem zbiorników retencyjnych dla wsi Mieczewo.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości