Kadencja 2014-2018

(1057) Wniosek radnego Romana Kolankiewicza w sprawie udostępnienia map sieci wodociągowej od Rogalina do Mieczewa.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Załącznik część 1.pdf
Załącznik część 2.pdf


Lista wiadomości