Kadencja 2014-2018

(1056) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przeprowadzenia pomiaru natężenia i konsultacji w zakresie organizacji ruchu na ul. Kołłątaja oraz rozpoczęcia projektowania II odcinka tzw

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości