Kadencja 2014-2018

(1054) Zapytania radnego Dominika Michalaka w sprawie ulicy Spacerowej w Mosinie.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości