Kadencja 2014-2018

(1053) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie analizy przystąpienia do programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej".

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości