Kadencja 2014-2018

(1052) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie zakupu dla Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Mosinie urządzenia edukacji ekologicznej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości