Kadencja 2014-2018

(1050) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania treści tablic historycznych na gliniankach i patronów ulic.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości