Kadencja 2014-2018

(1049) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie pilnego przekazania odpowiedzi na wniosek dotyczący przystąpienia do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości