Kadencja 2014-2018

(1048) Wniosek radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie rury po znaku kolejowym na ścieżce rowerowej przy ul. P. Mocka oraz przywrócenia znaku zakazu zatrzymywania na ul. Farbiarskiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości