Kadencja 2014-2018

(1047) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zakupienia i zamontowania profesjonalnego nagłośnienia w Galerii Miejskiej i Izbie Muzealnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości