Kadencja 2014-2018

(1046) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie podjęcia uchwały sankcjonującej nazewnictwo miejsc zwyczajowo przyjętych oraz uchwały nadającej nazwę nowemu skwerowi.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości