Kadencja 2014-2018

(1045) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie ścieżki rowerowej pomiędzy Drużyną a Mosiną.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości