Kadencja 2014-2018

(1043) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej na projekt oświetlenia ul. Radosnej i Wspólnej w Dymaczewie Nowym; projekt oświetlenia drogi w Borkowica

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości