Kadencja 2014-2018

(1042) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie planów zagospodarowania budynku po szkole w Dymaczewie Starym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości