Kadencja 2014-2018

(1041) Zapytania radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie placówek wychowania pozaszkolnego działających na terenie gminy Mosina.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości