Kadencja 2014-2018

(1040) Zapytania radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie prowadzonej dokumentacji w placówkach wychowania pozaszkolnego działających na terenie gminy Mosina.

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości