Kadencja 2014-2018

(1039) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy zapadniętej studni kanalizacyjnej na ul. Kościuszki w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Lista wiadomości