Kadencja 2014-2018

(1038) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o odbieranie przez Gminę odpadów z terenów niezamieszkałych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości